EU financiranje

Naziv projekta: Modernizacija procesa tvrtke uvođenjem naprednih IKT rješenja u poslovanje

Korisnik: ERCOM d.o.o. za promet i usluge

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0152

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (ikt) – 2

 

Kratki opis projekta:
Projektom se planira ulaganje u nabavu IKT softverskih i hardverskih rješenja za unaprjeđenje i optimizaciju poslovanja, te edukacija djelatnika tvrtke za upravljanje istima. Također se planira i provođenje aktivnosti promidžbe i i vidljivosti uz poštivanje svih propisa vezanih za pravila vidljivosti i navođenje EU kao tijela koje financira projekt, te provođenje aktivnosti nabava i implementacije projektnih aktivnosti.
Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju naprednih IKT rješenja kao bitne sastavnice domaćeg gospodarstva, te na taj način doprinijeti cjelokupnom razvoju domaćeg gospodarstva i razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske.
Specifični cilj projekta je optimizacija poslovanja i unaprjeđenje tržišnog nastupa uvođenjem naprednih IKT rješenja u poslovne procese tvrtke

Ciljevi i rezultati projekta:
1. Uvedena IKT poslovna rješenja u poslovne procese tvrtke
2. Optimizirani poslovni procesi tvrtke i s time povezano učinkovitost poslovanja
3. Povećani prihodi od pružanja usluga
4. Povećana IT znanja djelatnika za korištenje novih IKT poslovnih rješenja i opreme
5. Osigurano dodatno zapošljavanje
 

Ciljne skupine projekta:
1. Postojeći i budući djelatnici tvrtke koji će steći nova stručna znanja o radu s IKT rješenjima
2. Klijenti tvrtke kojima će se isporučiti kvalitetne usluge
3. Javnost koja će biti upoznata s projektom financiranim iz EU fonda

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
-Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 5
-Povećani prihod od prodaje: 1.003.613,00 HRK
-Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 55.259,34
-Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu: 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 157.434,00 HRK
Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 102.174,66 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2020. - 15.10.2020.

 

Kontakt osoba za više informacija: Branko Spajić, direktor
E-mail: ercom@st.t-com.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ercom d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam

Naziv projekta: Realizacija marketing strategije tvrtke uvođenjem web stranice

Korisnik: Ercom d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0363

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Kratki opis projekta:
Predmet projekta je izrada internet stranice tvrtke registrirane na domeni www.ercom.hr , u cilju
promocije tvrtke na tržištu. Web stranica će omogućiti kvalitetnu prezentaciju dugogodišnjeg poslovanja
postojećim i novim poslovnim partnerima, te stvoriti preudvjete za širenje poslovanja na regionalno i EU
tržište.
Projektom će se doprinijeti upotrebi mrežnih rješenja u domaćem gospodarstvu, te će se potaknuti
razvoj informacijskog društva. Ujedno će se pozitivno utjecati na razvoj sektora građevine RH te na
njegovu promociju u cilju nastavka i povećavanja nedavnih pozitivnih trendova.

Ciljevi i rezultati projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju korištenja mrežnih rješenja u poslovanju u RH.
Specifični cilj je uvođenjem internet stranice u poslovanje izraditi strukturiranu strategiju promocije
tvrtke na tržištu.

 

Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:
1. Povećani prihodi poslovanja tvrtke za 40%
2. Održan broj postojećih djelatnika tvrtke (5) te unaprjeđena njihova znanja i kompetencija za
korištenje naprednih mrežnih rješenja
3. Zaposleno najmanje 2 novih djelatnika do 2021. godine

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
- CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
- CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
- CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 70.500,00 HRK
- Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 HRK
Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 100.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 04.02.2019.-31.05.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija: Branko Spajić, direktor
E-mail: ercom@st.t-com.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ercom d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam