EU financiranje

Naziv projekta: Realizacija marketing strategije tvrtke uvođenjem web stranice

Korisnik: Ercom d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0363

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Kratki opis projekta:
Predmet projekta je izrada internet stranice tvrtke registrirane na domeni www.ercom.hr , u cilju
promocije tvrtke na tržištu. Web stranica će omogućiti kvalitetnu prezentaciju dugogodišnjeg poslovanja
postojećim i novim poslovnim partnerima, te stvoriti preudvjete za širenje poslovanja na regionalno i EU
tržište.
Projektom će se doprinijeti upotrebi mrežnih rješenja u domaćem gospodarstvu, te će se potaknuti
razvoj informacijskog društva. Ujedno će se pozitivno utjecati na razvoj sektora građevine RH te na
njegovu promociju u cilju nastavka i povećavanja nedavnih pozitivnih trendova.

Ciljevi i rezultati projekta:
Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju korištenja mrežnih rješenja u poslovanju u RH.
Specifični cilj je uvođenjem internet stranice u poslovanje izraditi strukturiranu strategiju promocije
tvrtke na tržištu.

 

Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:
1. Povećani prihodi poslovanja tvrtke za 40%
2. Održan broj postojećih djelatnika tvrtke (5) te unaprjeđena njihova znanja i kompetencija za
korištenje naprednih mrežnih rješenja
3. Zaposleno najmanje 2 novih djelatnika do 2021. godine

 

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:
- CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
- CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
- CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 70.500,00 HRK
- Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 170.500,00 HRK
Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 100.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 04.02.2019.-31.05.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija: Branko Spajić, direktor
E-mail: ercom@st.t-com.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ercom d.o.o. za građenje, trgovinu i turizam